கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் கல்வி

konjam-kasu-konjam-kalvi_html_82671e03

 

கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் கல்வி

ஜோதிஜி திருப்பூர்

மின்னஞ்சல் powerjothig@yahoo.com

கட்டுரை கட்டுரை

வெளியீடு: .ஸ்ரீனிவாசன் http://FreeTamilEbooks.com

மின்னஞ்சல் – tshrinivasan@gmail.com

எல்லாக் கருத்துக்களும் நூல் ஆசிரியருடையவையே.

உரிமை Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derives 3.0 Un ported License

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

அட்டைப்படம் – மனோஜ் குமார் – socrates1857@gmail.com

மின்னூலாக்கம் – த.சீனிவாசன் – tshrinivasan@gmail.com

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் கல்வி by ஜோதிஜி திருப்பூர் is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.