35 நன்றி

konjam-kasu-konjam-kalvi_html_36f73d0f

நேரம் ஒதுக்கி வாசித்த உங்களுக்கு என் நன்றியும் பிரியங்களும். உங்கள் கருத்துக்களை தெரியப்படுத்த

powerjothig@yahoo.com

வலைபதிவு http://deviyar-illam.blogspot.com/

என்றும் மாறாத அன்புடன்

ஜோதிஜி. திருப்பூர்

29.09.2015

konjam-kasu-konjam-kalvi_html_c3ab8dc5
konjam-kasu-konjam-kalvi_html_c4329d5c

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் கல்வி by ஜோதிஜி திருப்பூர் is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.